Mødested Dahl Biler, Fælledvej 5, 7600 Struer
Start/pause/mål samme
Samlingssted samme
1.vogns mødetid kl. 08:30
1.vogns starttid kl. 10:00
Hastighedsprøven Asp - Vejrumstad, gennemgående prøve, 4700 m, 100% asfalt
Løbets afvikling Løbet består af een prøve. som kan gennemkøres et valgfrit antal gange i tidsrummer fra kl. 10:00 til 15:00 med en indlagt pause fra kl. 12:00 - 13:00. 

 

Deltagerliste

Oversigtskort

Der er ingen online tider tilgængelig

 

Hit Counter