Indbydelse til møde omkring vejsportsreglement

Vejsportsudvalget afholder torsdag den 3. oktober 2019 info- og dialogmøde vedr. forslag til reglementsændringer indenfor vejsportsudvalgets område.

Mødet afholdes i Carl Nielsen-Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev den 3. oktober kl. 19.00 – 21.30.

På mødet fremlægges og drøftes forslag til reglementsændringer, se bilag.

Vejsportsudvalget har på de sidste møder arbejdet med forskellige ændringsforslag. Udvalget har ikke truffet beslutning om forslagene, men ønsker at høre tilbagemeldingerne på informations- og dialogmødet.

Udvalget havde ønsket at lave informationsmøde 2 steder henholdsvis øst og vest for Storebælt, men det var ikke muligt at finde dage i september, hvor det kunne lade sig gøre. På grund af tidsfrister for det videre reglementsarbejde har bestyrelsen accepteret den 3. oktober, mod at der så kun blev 1 møde. Vejsportsudvalget har så valgt at placere mødet central i landet.

På trods af dette håber udvalget på mange deltagere til mødet. Der er flere afgørende ændringsforslag til drøftelse.

Tilmelding til mødet foretages til Ole Skov, e-mail: skovbroby@gmail.com senest den 30. september.

 

Bilag:

Reglement 2020 forslag til ændringer.pdf

Klasseinddeling til 2020mfl – oplæg til infomøder.pdf

  Ole Skov
Vejsportsudvalget

 

Hit Counter