DHMC Int. Classic Tour 2019

DANSK HISTORISK MOTOR CLUB har hermed fornøjelsen at invitere alle, der har interesse i historiske pålidelighedsløb, at deltage i vores åbne mesterskab ”DHMC International Classic Tour”. 

Alle kan deltage, uanset klubtilhørsforhold. Her kan alle vinde, også selvom du ikke er ekspert, da du får point efter placeringen i klassen. 

Regler for DHMC Classic Tour: 
1. Der gives point til både chauffør og observatør efter den sædvanlige skala 50-48-47-46 osv. Alle konkurerer mod alle uanset klasse. 
2. For at opnå point i de enkelte løb, skal løbet gennemføres. Der gives kun point ved deltagelse i biler der er indregistreret i 1990 eller før. Dog vil der blive givet point til alle i løb, der afholdes før 1. april og efter 15. november. 
3. De 8 nedenstående løb er tællende til DHMC Classic Tour 2019. Heraf er de 5 bedste tællende i det samlede resultat. Evt. aflyste løb forsøges erstattet af andre løb. 
4. Der er præmier til de 3 bedste chaufører og de 3 bedste observatører i turneringen. For at få præmie skal der gennemføres min. 3 løb. 
5. Ved pointlighed vinder personen, der: - har opnået flest førstepladser i medregnede løb - har opnået flest andenpladser i medregnede løb - har opnået flest trediepladser i medregnede løb - ved lodtrækning er bedst 6. Præmierne uddeles ved det sidste løb på nedenstående liste. 
7. Medlemmer af løbsledelsen får 48 point til turneringen. (Ingen bonuspoint) Max. 2 gange pr. år. 

Løbsledelsen skal være nævnt i indbydelsen. 

Tællende løb i 2019: 
1. 16. febr. Winter Trail DK DHMC 
2. 13. april Hinsgaul Classic (FDM DC. 1) MKC/Fyn 
3. 11. maj Historic Viking Rally (FDM DC. 2) SAS/Slagelse 
4. 22. juni Classic Car Challenge (FDM DC. 3) DHMC 
5. 27. juli Heide Classic *) VFM/Tyskland 
6. 22. sept. FDM DASU Classic 5 / NEZ 4 - OBS Søndag SMKG/Gladsaxe 
7. 12. okt. 15th. Midnight Run DHMC 
8. 9. nov. Nacht der langen Messer *) VFM/Tyskland *) Der gives 5 bonuspoint oven i de opnåede turneringspoint til deltagere i disse løb. Især Nacht der langen Messer ligner meget den danske løbstype. Start ikke langt fra Hamborg. 
Se dhmc.dk eller verein-fuer-motorsport.de for mere info. 
Mere info om løbene i VFM: Troels, 20 15 90 78 - ingetroels@gmail.com