Første halvdel af O-sportssæsonen har været spændende

Forårssæsonen for O-løb i 2019 er gennemført – både lokale løb og mesterskabs-løb. Der har været en pæn deltagelse i løbene. Herunder omtales kørte mester-skabsløb siden sidste udsendelse af nyhedsbrevet.

Gjønge Løbet 2019, SAK

1.afd. af NEZ, 2. afd. af DM og 1. afd. af SM fredag den 3. maj 2019

Løbet havde deltagelse af 55 mandskaber. Løbet startede i Faxe Ladeplads og sluttede i SAK’s klubhus i Barmosen.

Løbsledelsen – Arne Rasmussen, Finn Højlund Hansen, Henrik Jørgensen, Poul Erik Nielsen – havde lavet en afvekslende rute med passende sværhedsgrad for et fre-dagsløb i NEZ-regi.

Resultater kan ses på: http://www.sak-motorsport.dk/resultat-af-o-loeb.html 

Jyske Bank Løbet, SM/MBO

2. afd. af NEZ, 3. afd. af DM og 2. afd. af SM lørdag den 4.maj 2019

Løbet havde deltagelse af 52 mandskaber. Løbet startede og sluttede i Faxe Lade-plads, og også her var der udfordringer til alle. Løbsledelsen bestod af garvede kræfter fra SM og fra MBO. Det var et meget afvekslende løb med masser af detal-jer og med mange gode tilladelser. Specielt huskes, at der blev kørt Faxe kalkbrud og på Feddet.

Resultater kan ses på: http://stevnsmotorklub.dk/Resultater/2019/190509%20Re-sultat_190508.pdf 

Roskilde Rundt 2019, ASKH

3. afd. af SM lørdag den 25. maj 2019

Løbet havde deltagelse af 27 mandskaber. Løbet startede og sluttede i ASKH’s klubhus i Roskilde. Løbet foregik Vest for Roskilde og omkring Viby og med René Hansen og Ole Skov som løbsledelse. Da løbet også var en afdeling af Øresunds-serien, kørte M, A og B samme rute. Resultaterne viste, at alle på trods heraf kom godt igennem løbet.

Resultaterne kan ses på: http://bil-o.dk/Dokumenter/Resul-tat/R20190525ASKH.pdf 

XL-BYG Ryomgaard Løbet AAS

4. afd. af DM og 3. afd. af JFM lørdag den 15. juni 2019

Løbet havde deltagelse af 42 mandskaber. Løbet startede hos XL-Byg i Ryomgaard og sluttede i Lime Forsamlingshus. Løbet foregik i spændende og afvekslende om-råder på Djursland og med Hans Ole Nielsen som løbsleder. Der var udfordringer til alle og løbet var af høj kvalitet med en passende sværhedsgrad i alle klasser. Specielt var det imponerende, at det ikke er nødvendigt at bruge tegneprogram-met for at lave klare og tydelige køreordrer.

Resultaterne kan ses på: http://bil-o.dk/Dokumenter/Resultat/R20190615AAS.pdf 

 

Kommende mesterskabsløb:

4. afd. af SM søndag den 18. august 2019

Tour de Tølløse

Arrangerende Klub: HAMO Holbæk

Løbsledelse: Ib Rasmussen, Ken Sørstrup

Mødested: Et sted i Tølløse

Samlingssted: Jinshi, Roskildevej 498, Elverdammen, Tølløse

Tillægsregler og tilmelding offentliggøres snarest på http://www.osport.dk/ 

5. afd. af DM og 4. afd. af JFM lørdag den 24. august 2019

TMC-LØBET

Arrangerende Klub: TMS Thy

Løbsledelse: Ole Skov, Ole Bach, Bjarne Agesen

Mødested og samlingssted: Thisted Motor Compagni, Løvevej 17, Thisted

Tillægsregler: http://thymotorsport.dk/files/TMCIndbydelse.pdf 

Tilmelding: http://www.osport.dk/ 

Hold-DM og 5. afd. af JFM lørdag den 14. september 2019

CIRCLE K Løbet

Arrangerende Klub: AAS Aarhus

Løbsledelse: Bernd Thrysøe, Bjarne Andersen

Mødested: Circle K, Viborg Hovedvej 44, Ulkær

Samlingssted: Bygholm Kursuscenter, Hattingvej 49, Horsens

Tillægsregler: http://bil-o.dk/Dokumenter/Tillaeg/T20190914AAS.pdf 

Tilmelding: http://holddm.msjm.dk 

Andre løb

Udover ovenstående mesterskabsløb køres lokale løb. Se tillægsregler mv på

http://www.osport.dk/

Oplysninger om efterfølgende mesterskabsløb forventes udsendt i næste nyheds-brev.

Elektronisk kontrol af rute og tid

Der har nu været afholdt nogle testløb omkring brug af nyt udstyr til brug for elektronisk kontrol af rute og tider.

Deltagerne skal medbringe tablet eller smartphone med SIM-kort, og de skal ind-taste punkter og kontroller på disse.

Systemet er på baggrund af de indhøstede erfaringer blevet bedre, og efter vejs-portsudvalgets opfattelse er det absolut værd at arbejde videre med dette system.

Der er derfor planlagt en tilføjelse til reglementet, hvorefter dette kan bruges i lø-bene, i første omgang dog ikke i mesterskabsløb.

Kalender for 2020

Første halvdel af sæson 2019 er nu veloverstået og sommerpausen står for døren. I Vejsportsudvalget har vi dog allerede nu rettet blikket frem mod den kommende sæson, idet det snart er tid til at tage hul på planlægningen af den kommende sæ-son.

Vedlagt sendes den vejledende kalender for vejsport 2020. I kalenderen er marke-ret forslag til løbsdage for P-løb (FDM DASU Classic) og O-løb (mesterskabsløb). Der vil selvfølgelig være behov for andre datoer til lokale løb, og andre løb, der ikke tæller til disse turneringer. Klubber og løbsledere opfordres hermed til at have denne kalender for øje ved ansøgning om løbsdage, idet Vejsportsudvalget gerne vil sikre en god spredning af løbene hen over sæsonen. Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at der søges om løb på andre datoer, hvorfor kalenderen i sådanne tilfælde blot er vejledende. Ansøgningsfrister fremgår af DASU Regle-ment 1, bilag A: Nordiske mesterskaber (NEZ): 1. juli. Øvrige arrangementer: 15. oktober. Løbsdage søges på skema. Link hertil via DASU’s hjemmeside – Klubser-vice – Ansøgning om løbsdage –

Vejsport (Link: https://app.box.com/s/j6rape7r77w39fxaok709oh6egs12ouf ). 

Skema medsendes også med dette nyhedsbrev.

Ansøgningen sendes i lighed med tidligere til: jf@dasu.dk 

Vejsportsudvalget håber på mange ansøgninger, så vi også i 2020 kan få nogle gode turneringer.

Reglementsændringer

I Vejsportsudvalget arbejder vi med nogle reglementsændringer i forbindelse med 2020.

Tidsplanen for arbejdet er:

1. Første behandling på udvalgsmøde 18. juni

2. Konkret udformning af ændringer mv. i løbet af juli/august

3. Udsendelse til klubber (og i nyhedsbrev) i august

4. Dialogmøder med mulighed for drøftelse af forslagene:

Vest 3. oktober og Øst 9. oktober.

5. Udvalget beslutter derefter de konkrete ændringer, der udsendes til skriftlig høring til klubber.

6. De nye reglementer offentliggøres 15. november

Der arbejdes med ændringsforslag på følgende områder:

1. Justering i reglement 4 Generelt

2. Reglement 4.3 og 4.4 gøres til fælles reglement

3. Klassestruktur i FDM DASU Classic

4. Klasseinddeling i O-løb

  1. 5. Ændringer i reglement 4.1 (O-løb) a. Nyt punkt i O-reglement vedr. registrering af rute og tider med elek-tronisk udstyr.
  2. b. M-klassen må ikke bruge GPS, smartphone og tablet i løbene.
  3. c. Stregskitser skal følge vej eller tydelige genstande i terrænet
  4. d. Veje, hegn o.lign. betragtes som rigtige med mindre andre oplysnin-ger siger noget andet.
  5. e. Såfremt deltagerne skal vende, skal der være noget at vende omkring (fast genstand eller forskelligt underlag).
  6. f. Krav til f.eks. størrelse ved indtegning af genstande.
  7. g. Signatur ved slutpunkt på kortudklip.
  8. h. Kortudklip i 1:2000 og 1:5.000 skal kunne køres uden at der måles.
  9. i. Nøjagtighedskravet i forbindelse med opfotograferede kort ændres, så det følger det opfotograferede kort. Det oprindelig målestoksfor-hold skal ikke længere angives.
  10.  

Uddybning af ovenstående forslag udsendes i august.

Udvalget har ikke endeligt taget stilling til ovenstående forslag, så det opfordres til deltagelse i dialogmøderne.

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring o-sporten, kan du maile til os på dasu@dasu.dk  - skriv "O-sport" i emneboksen og så naturligvis dit spørgsmål. Du kan også sende en mail til skovbroby@gmail.com 

Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union
Vejsportsudvalget

Hit Counter