Dialogmødet i Middelfart

Stort fremmøde til RU dialogmøde i Middelfart. Der var mødt omkring 90 interesserede til dialogmødet i Middelfart søndag formiddag.

På dagsordenen var fremlæggelse af reglements ændringer i Klubrally, Sprint, Rally, samt oplæg til Dansk Super Rally og afslutningsvis teknisk reglement.

Der er udarbejdet et reglement for klubrally som afløsning af det hidtidige Cirkulære der hidtil har været kørt efter. Der er ændret lidt i klasseinddeling og definition af gadebil, standardbil og Rallybil.

For Rallysprint er der sket en opdeling mellem Rallyshow og Rallysprint. Det gør det muligt fremover at afvikle Rallysprint, mere som en kort rallyprøve. Det har dog medført større krav til sikkerhedsudstyr, og det blev anbefalet at RU ville indskrive krav om FHR /Hans i både Rallyshow og RallySprint fremadrettet. Yokohama vil blive afviklet efter RallyShow reglementet.

For Rally findes de største ændringer i klasseinddeling. Den lille klasse 0-1400 (klasse 3) udgår og der flyttes lidt rundt i de enkelte klasser. Tilmed er der kommet en klasse 10 hvor WRC og andre internationale biler der ikke kan indgår i andre klasser. KRB er blevet delt i 2 klasser, med skæring pr. 1.1.1986 for bilmodeller der er  produceret før og efter denne dato. Vedrørende den lille klasse der førhen var Kl. 3, blev der foretaget en vejledende afstemning hos mødedeltagerne, og ca. 50% støttede en bevarelse af denne klasse.

I Dansk Super Rally vil der i 2020 være mulighed for 2 kategorier med hensyn til afviklings form. Kat. A. er løb der afvikles på en dag sådan som MRS konceptet er bygget op i dag. Kat. B giver mulighed for at afholde løb afviklet over 2 dage. Fælles for begge er, at der er åbnet mulighed for både licens- og teknisk kontrol dagen før første prøve afvikles. Der vil også gives mulighed for Notekørsel dagen før.

Med hensyn til teknisk kontrol, vil der i 2020 ikke være vandrende kontrollanter. Der vil kun være teknisk kontrol et fast sted på eller tæt på serviceområdet. Det skabte en større debat, idet de fleste indlæg på mødet argumenterede for fortsat vandrende kontrol. Der var mange gode argumenter herfor, men det kunne iflg. RU ikke ændres.

Mødet sluttede kl. 13.00 idet RU skulle videre til mødet i Øst.

Michael Gøttrup
LS Motorsport

 

Hit Counter