ÅBENT BREV TIL RALLYUDVALGET

 August 2018
Hvilken idrætsgren giver udøverne minimal eller slet ingen mulighed for at træne og teste materiellet? 

Dansk rally!

DASU’s aktivitetskalender for 2018 anviser kun ganske få muligheder for træning og materieltest, nemlig ved de såkaldte ”rallytest“ i starten af sæsonen. I indeværende år har der været to testdage; en i øst og en i vest før sæsonstart. Ellers har mulighederne i realiteten været ikke eksisterende.

Eneste mulighed for at træne og teste materiel er deltagelse i konkurrencer, fortrinsvis i rallysprint og klubrally. Det er ikke optimalt.

Hvilke andre idrætsgrene stiller man op i konkurrencer uden forudgående træning? Ingen!

Jeg er overbevist om, at mange vil benytte sig af muligheden for at træne og teste mellem konkurrencer, hvis det er muligt. Men, hvordan anspores klubberne til at arrangere træningsdage henover sæsonen, og hvad vil det indebære?

Træningsdage giver mulighed for at

- teste rallybilens opsætning
- teste materiel i almindelighed og dæk i særdeleshed
- træne notekørsel
- udvikle effektivt teamwork
- udvikle bedre kørere og team
- mindske risikoen for afkørsler i konkurrence på grund af manglende rutine
- reducere risikoen for at udgå på grund af tekniske nedbrud

Forslag:

Træningsmulighederne kan f.eks. ske ved, at

-    åbne adgang til at deltage i rallysprint uden for konkurrence
-    afholde træningsdage/aftener som eksempelvis ASK Hedeland har annonceret.
-    etablere tværgående klubsamarbejde om lukkede træningsarrangementer på egnede arealer og/eller rallylignende strækninger (Ikke industriområder)
-    i indeværende sæson kunne der med 2018-kalenderen in mente være planlagt og afviklet tre træningssessioner i henholdsvis øst og vest.
-    inkludere den første prøve i et rally til test for de kørere, som aspirerer til at gå fra rallysprint og klubrally til rally
-    gennemføre test dag i forbindelse med kursus til R1 og C1

r det så rallyudvalgets opgave at igangsætte sådanne aktiviteter? Efter min opfattelse er svaret ja.

Jeg er klar over, at der er taget initiativ til undervisning af nye og unge talenter, men allerede etablerede kørere kan have ligeså store behov for træning og test.

Rallyudvalget kan indledningsvis afklare behovet med en opinionsundersøgelse blandt alle indehavere af rallylicens.

Med sportslig hilsen
Michael Gøttrup
DASU 35742