Fra Folketinget 
  

L 42 Forslag til lov om ændring af færdselsloven.

(Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.).
Af: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

 

Resumé:
Formålet er at gøre forbuddet mod brug af håndholdt mobiltelefon teknologineutralt, således at det fremover vil omfatte alt håndholdt teleudstyr og andre kommunikationsapparater. Den gældende færdselslov indeholder alene et direkte forbud mod brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel. En overtrædelse af forbuddet straffes i dag med en bøde på 1.500 kr. for førere af motordrevne køretøjer og 1.000 kr. for ridende og cyklister.

Endvidere skærper forslaget sanktionen for overtrædelse af forbuddet, således at det fremover – ud over bøden på 1.500 kr. - vil koste et klip i kørekortet. Det er forventningen, at borgerne vil have større respekt for forbuddet og dermed i højere grad efterleve det, hvis en overtrædelse kan få konsekvenser for førerretten.

Med forslaget fastsætter transport-, bygnings- og boligministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.