Hej Ib.
Jeg syntes det lyder som en rigtig god ide og er sikker på at mine servicefolk er endnu mere glade for hvis der kom et ekstra service ind i programmet..?
Mvh. Michael McBride


Hej Ib
Som ny aktiv deltager i rallysporten, og tilskuer siden fødsel, syntes jeg at det er et godt koncept. Jeg syntes at det lyder både planlagt og velovervejet, og støtter det 100%
Mads Svane 


15/12
Hej Ib
Har med stort interesse læst dit indlæg på rallyinfo og vil bare sige at jeg er 100% enig med stort set alle dine holdning. Dette kunne være en rigtig god måde at gøre det på og tilgodese alle. Jeg savner også flere km og service, så stemmer gerne for, hvis det kommer dertil?
Kasper Nymann


14/12
God ide
Kim Boisen


13/12
Hej   
Jeg er helt på det rene med at jeg ikke er i den primære målgruppe, for Jeres initiativ.
Og dog, jeg har fulgt dansk rally tæt gennem de seneste 25-30 år som tilskuer.
Forslag:
De deltagere, som deltager i dm rally kunne køre en ekstra sløjfe/runde i forhold til de deltagere som deltager i mini rally.
Den sidste sløjfe/runde kunne eventuelt være i modsat retning på de allerede afviklede prøver.
Karsten


Forslag om justering af afviklingsformatet for DM-rallyerne i 2019

Baggrund
I 2018 blev DM i rally afviklet efter det kompakte koncept, der er blevet udviklet af primært Mini Rally Syd-turneringen, og det har vist sig som en stor succes mål ud fra deltagerantallet. Stor ros til dette.

Imidlertid er vi en række kørere, som dels ønsker flere udfordringer, dels ønsker at kunne give vores servicemandskaber flere oplevelser, hvilket vi godt kunne tænke os gennem afvikling af flere hastighedsprøver med deraf flere indlagte servicepauser. Vi er en række kørere, som gerne vil køre mere og længere, end vi gør nu, ligesom vi har servicefolk, som ikke synes, at det er særligt motiverende, hvis der kun er én indlagt servicepause, hvor de i 20 minutter kommer i aktion. Endelig føler vi, at vi har tabt meget af det sociale, der tidligere har været i sporten ved at opholde sig på servicepladsen og tale med sine konkurrenter, idet der ikke er tid til det længere.

Udgangspunkt
Det afviklingsformat, der er blevet anvendt for rallyerne i 2018, bibeholdes som udgangspunkt og ændres ikke – altså minirally-konceptet med gennemkørsel lørdag formiddag og hastighedsprøver lørdag eftermiddag. Men hertil lægges nogle ekstraelementer ene og alene for de kørere, som ønsker et længere løb.

Forslag
Lørdag formiddag arrangeres en ekstra hastighedsprøve, der ikke er placeret i samme område som de hastighedsprøver, der skal afvikles om eftermiddagen. Der kan f.eks. være tale om en gennemgående hastighedsprøve på 5-7 kilometer, og når en kører har kørt hastighedsprøven første gang (SS1), kører vedkommende tilbage til startstedet, hvor man fletter ind med de deltagere, som endnu ikke er startet, således at startintervallet falder fra 60 til 30 sekunder. Efter anden gennemkørsel (SS2) returnerer deltagerne til servicepladsen, hvor der foretages service, inden deltagerne bliver sendt tilbage til hastighedsprøven, som køres igen – måske i modsæt retning – efter samme princip som før som SS3 og SS4. Herefter kører man atter tilbage til servicepladsen, hvor der foretages service. Herefter starter deltagerne sammen med de øvrige deltagere i eftermiddagens fælles hastighedsprøver. Alternativt kunne der findes en rundbane, som man kan køre to gange.

En konsekvens af forslaget er, at fredag eftermiddag inddrages for de deltagere, som ønsker at køre den ekstra længde løb. Disse kan fredag eftermiddag foretage notekørsel, ligesom de fredag aften kan indrette serviceplads og få deres biler gennem teknisk kontrol.

Økonomi
Afviklingen af den ekstra hastighedsprøve om formiddagen kræver naturligvis et ekstra, separat prøvemandskab, da opgaven ikke kan varetages af nogle af de prøvemandskaber, som står for eftermiddagens hastighedsprøver. Men da de deltagere, som ønsker at køre det længere løb, også skal betale et forhøjet startgebyr på eksempelvis 1.000 kroner, vil der ved 20 deltagere til det lange løb være 20.000 kroner ekstra til at dække ekstraomkostninger til kørepenge og bespisning.

Fordele
Med forslaget føler jeg, at vi dels kan tilgodese kørere med ønske om et længere løb som jeg, dels ikke rokker ved det afviklingsformat, som har været så populært og succesfuldt blandt minirallykørerne. Samtidig vil forslaget også give det produktionsselskab, som laver TV-udsendelserne, mulighed for at lave optagelser over flere timer med flere pauser til interviews.

Udbygning af forslaget
Forslaget kan udbygges, hvis man ønsker dette. Efter at DM i rally i 2018 i praksis blev afviklet i minirallyer, har der været en tendens til, at de ’egentlige’ minirallykørere er blevet skubbet ned i rækkerne i minirallyturneringerne af de kørere, som tidligere primært kørte DM-rallyer efter ’traditionelt’ format. Men da feltet nu vil blive inddelt to grupper efter kørt længde, kan der også afvikles forskellige mesterskaber efter kørt længde, således at de egentlige minirallykørere vil kunne få ’deres’ mesterskab tilbage.

Debat
Jeg har valgt ikke at lægge mit oplæg på Facebook, men i stedet at få Preben Jepsen til at anbringe det på rallyinfo.dk, da jeg ønsker, at vi får en sober debat omkring oplægget – og vel at mærke en debat, hvor det er de aktive kørere og løbslederne, som blander sig, da det er dem, forslaget vedrører. Så hvis du har en kommentar eller en forbedring til mit forslag, eller har opdaget noget praktisk, som jeg overset, vil jeg gerne bede dig om at sende dit indlæg til preben@rallyinfo.dk som vil lægge det på rallyinfo.dk.  

Ib Kragh

 

Hit Counter