Handlingsplan RALLY ACADEMY 2018

 

NIVEAU 3 (N3) – RALLY ACADEMY

 

KARAKTERISTIK AF UDØVEREN
  Deltager i Klubrally eller tilsvarende
  Har vist et særligt talent for sporten
  Har den rigtige indstilling og ønsker, at udvikle sig videre til Rallysporten
  Amatør. Har eget team. Egenbetaling
  Aldersgruppe 16 (co-driver) – op til 2x år  

KLUBBERNE INDSTILLER DELTAGERE TIL N3
  Klubberne indstilles de mest talentfulde Teams til N3, ud fra resultater i Klubrally, og ovenstående.

  ANTAL DELTAGERE PÅ N3 PER ÅR
  Jylland / Fyn: 10 teams – Sjælland med Ø’er: 10 teams
  RA N3 følges op med yderligere 2 samlinger i hhv. Øst og Vest gennem året, for at udvikle og fremme konkurrencegenet og øge præstationen hos de 2x 10 Teams
    
  Af de af klubberne indstillede hold eller af Projektgruppen spottede talenter, udvælges der de 10 Teams fra Vest og Øst

STØTTEMÆSSIG INDSATS
  De indstillede/udvalgte hold, inviteres til 3 træningssamlinger
  Teoretisk og køreteknisk undervisning
  Instruktører udpeget af DASU

De fem faktorer:
 

1.  Fysisk træning
Udøverne på N3 deltager i fysisk træning på RA N3 første samling, under ledelse af DASU-instruktør. Her indlæres, hvor stor indflydelse god kondition, og rigtig ernæring har på at opnå topresultater.
Der tilegnes grundviden om fysisk træning, ernæring og anti-doping m.v.

2.  Psykisk træning
Udøveren på N3 bibringes en basal grundviden om emnet.

Konklusion af pkt. 1 & 2: Den personlig forberedelse før et rally, som at forbedrer de fysiske og mentale forhold, kombineret med ernæringsrådgivning, giver potentielle vinderhold.

3.  Team uddannelse: 1. Kører og 2. kører-træning
Udøverne på N3 modtager køreteknisk træning. Holdet skal lære kommunikation under hastighedsprøven, som bringer holdet og bilen så hurtigt og sikkert som muligt gennem konkurrencen.

Udøverne skal trænes i:

·         1) Efter udlevering af Prøveskitser sætter holdet sig sammen og gennemgår, hver prøve. Der indtegnes idealspor og egne notater for optimal gennemkørsel af hastighedsprøven

·         2) Hvordan kommunikeres der i bilen - enkle - korte kommandoer

·         3) Optimalt start på prøve – øvelser

·         4) Optimal nedbremsning – øvelser

·         5) Ideal linjer/ placering af bil i forhold til næste vejforløb

·         6) Vending om kegle/er

·         7) Svinghastighed - altid tænke 2 svingmanøvre frem

·         8) Slalom/chikane (hvordan køres hurtigst igennem og hvad er næste vejforløb?) start altid bagfra for at finde rigtig indgang til chikane/slalom

Teknisk forståelse af bil og reglement

·         9) Vejledning til at optimere bilen for små penge, Dæktryk, værktøj i bilen.

·         10) Typiske årsager til afkørsler – evt. pga. overstyring eller understyring, hvordan de redder sig ud af disse situationer (Klubrallytræner)

2.  Taktisk og strategisk planlægning
Udøveren på N3 kan anmode DASU om råd og vejledning omkring umiddelbare og langsigtede dispositioner.

3.  Økonomi
Deltagelse i Rally Academy N3 er fastsat til kr. 600 per Team

 

De kr. 600 betales når Team’et er optaget på Nr. 1 RA N3 i foråret 2018 og dækker alle 3 samlinger i 2018: Nr. 2 RA opfølgning før sommerferien - og nr. 3 RA opfølgning midt i efteråret.

 

Der udarbejdes et forslag til Kontrakt mellem den indstillende Klub, og det optagne hold, vedr. deltagelse i Rally Academy 2018

4.  Præmiering
Projektgruppen følger holdene og deres præstationer gennem året. Der vil også blive lagt vægt på, at deltagerne opfører sig etisk korrekt over for sine omgivelser.

1)      Projektgruppen vælger det bedste Team i Vest i 2018

2)      Projektgruppen vælger det bedste Team i Øst i 2018

 

 

 

 

  

Invitation til Rally ACADEMY 2 N3 i Slagelse 2018

Invitation til Rally ACADEMY 2 (nr. 2 RA i DK) N3 (Niveau 3) i Slagelse 2018

Afvikles fra kl. 08.30 lørdag den 17. til søndag den 18. marts 2018 med afslutning kl. ca. 16

Mødested: Slagelse Auto Sport’s Klublokaler på Slotsbjergbyvej 38 i Slagelse

Hvem kan deltage?

1) Klubrallyhold fra Sjælland med tilstødende Ø’er

2)  Klubberne indstiller de talenthold som de finder bedst egnede.

3) De unge kørere har på dette tidspunkt vist, at de ønsker at komme videre i sporten

4) De skal være klar til at modtage de værktøjer, som vil gøre deres kørsel mere sikker, men også hurtigere.

5) Der fokuseres på, at et hurtigt mandskab består af én dygtig 1. kører og én dygtig 2. kører. Uden den rigtige kommunikation i bilen, opnår de ikke optimale resultater.

 Hvad er formålet med Rally Academy N3 kursus?

Indlæring af teknikker for 1. og 2. Kørere, som gør dem hurtigere og sikrere på hastighedsprøver, og optimerer kommunikationen i bilen.

Rally Academy N3 kursusforløb? Kurset består af:

  1. og 2. dag - 2 dages kursus (se beskrivelse i Handlingsplan RA 2018) 17. & 18. marts 2018

3.  dag - 1 dags opfølgning med træning - inden sommerferien.

4.  dag - 1 dags opfølgning med træning - sept. mdr.

 

Hvor mange hold kan komme med?

Der er plads til i alt 10 hold på et kursus per år i hhv. Øst og Vest Danmark (totalt 20 hold per år)

Hvad koster det?

Pris for dette weekendkursus er sat så lavt som kr. 600,- per hold.

Undervisningsplan i store træk

Rally Academy starter med en sikkerhedsgennemgang af jeres rallybil.

Derefter vil både 1. og 2. Kører gennemgå en intens uddannelse, for at gøre jer bedre til, at takle de udfordringer de bliver udsat for på en hastighedsprøve. Der vil blive trænet i ”kommunikation” under hastighedsprøver.

Hvor skal vi overnatte?

Efter afslutning af den praktiske træning lørdag kører vi til Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, Slagelse hvor vi skal bo og spise aftensmad sammen. Efter spisningen er der social samvær, og så kan vi jo se et par rallyfilm, hvis der skulle være stemning for det.

Søndag morgen - Så er vi i gang igen - med undervisning på Hotel Frederik d. II

Dennis Wounlund starter dagen med at løbe en tur med kursisterne kl. 07.00

 Fysisk og mental træning.

Hvis man vil være med i toppen, så skal der træning til – det starter dagen med.

I vil blive sat ind i, hvor vigtig rigtig ernæring er for jeres muligheder for at opnå topresultater. Anti Doping Danmark (ADD) er også på programmet med vejledning og råd.

Hvordan finder du rundt i DASU Reglementer og Cirkulærer – er næste punkt.

Notebog – hvordan skriver man Rally-noter?

Her snuser vi til næste step i uddannelsen på vej mod at køre rigtig rally!

---

Indstillinger sendes til: bbn@dasu.dk senest mandag den 28. februar 2018.

Indstilling skal indeholde Klub, navne og licensnumre, telefonnumre og mailadresser på 1. og 2. Kører. Efter Indstilling, udvælges de 10 hold, der optages på RA N3.

Holdene vil få besked, og tilmeldingsgebyr skal indbetales.

Med venlig hilsen
Rally Academy Projektgruppen:
Simon Valentin og Tim Svanholt

 

 

 

Styregruppe RA består af 4 personer:

 - medlem udpeget af DASU Rallyudvalg - Torben Petersen Projektansvarlig for Rally Academy
- medlem udpeget af DASU Udviklingsudvalg (UU) - Hans Jørgensen
- medlem udpeget af DASU Eliteudvalg (ELU) - Hans Bruun
- DASU Sportschef - Bo Baltzer Nielsen

Projektgruppen består af 2 personer:
Simon Vanlentin
Tim Svanholt

Med venlig hilsen
Rally Academy Projektgruppen 

Hvis der er spørgsmål vedr. Rally Academy er I velkomne til at kontakte Torben Petersen på:
mobil: 2230 0103 eller mail torbenpetersen6@gmail.com