Kæden brudt efter 31 år!
Rally Team KP MotorSport har rekorden for flest kørte rallysprint i Gammelrand grusgrav, 31 gange i træk er det blevet til.

Men desværre deltager vi ikke i 2018 da den arrangerende klub har oplyst os at de skal overholde et påbud om skærpede sikkerheds krav fremsat af rallyudvalget / sikkerhedsudvalget.

En udvikling vi kun kan støtte op om, da der jo beklageligvis har været nogle meget uheldige ulykker i sporten de seneste år.

Da dette har stor betydning for os, samt at det lejede stand areal ligger tæt på banen, tager vi naturligvis kontakt til disse udvalg for en beskrivelse af om vi selv kan gøre noget for yderligere at skærpe sikkerheden for vores inviterede gæster.

Dog er det med stor undren at de pågældende udvalg, der efter sigende skulle have fremsat disse påbud overfor den arrangerende klub ikke kender noget til det, og ej heller kan bekræfte at der skulle være foretaget ændringer i sikkerheds godkendelsen for rallysprintet.

Vi må derfor konstatere at det er en beslutning truffet af løbsledelsen i den arrangerende klub, hvilket jo er prisværdigt når det handler om publikums sikkerhed, og vi ser frem til at se de nye tiltag i funktion.

Men desværre for teamet er slut resultatet at den stand placering som KP Motorsport har lejet de foregående år er blevet væsentligt mindre, og da vi på et opfølgende møde med arrangøren måtte konstatere at der ikke var ønske eller vilje til at finde et andet brugbart areal, har vi beklageligvis ikke anden udvej end at aflyse det sponsor arrangement vi har afholdt de seneste år.

Og uden sponsorer intet rally, Derfor deltager vi ikke i løbet og vil forsøge at finde en anden løsning hvor vi kan sige tak til vores trofaste sponsorer, og de personer der støtter op om teamet.

Dette er skrevet på baggrund af, over for os oplyste fakta og for at undgå misforståelser, samt at give alle vores inviterede gæster en forklaring på aflysning med kort varsel.

Med sportslig hilsen
Rally Team
KP MotorSport