RALLY-NETTV
PULLING-NETTV
Nyhedsbrev / Newsletter 65

 

 

 


Update uge / week 105

Den 1. marts fyldte Race Media NET TV 2 år.
Det fejrer vi med at opdele kanalen i 2
Bemærk også de nye domænenavne

www.rally-nettv.dk
www.pulling-nettv.com

For dig som allerede har abonnement hos os kan du få adgang til begge
kanaler til den gamle pris kr. 39,50 pr måned eller 395,00 for et helt år.
Nye abonnementer vil skulle betale kr. 49,50 eller 495,00 for Rally kanalen.
og for Pulling kanalen vil priserne være 29,50 pr måned eller 195,00 for et år.
Teknisk er det ikke muligt att give vores nuværende brugere
automatisk adgang til Pulling kanalen.
Så for dem som ønsker dette er det nødvendigt at sende en mail
til mail@race-media.dk eller svare på dette nyhedsbrev med navn og
mailadresse. Så vil vi lynhurtigt svare tilbage med logon oplysninger.

Vii har valgt at køre Pulling kanalen fortrinsvis på engelsk da den
henvender sig til Pulling fans i hele verden.
Rally kanalen vil blive kørt på fortrinsvis på Dansk da vi vurderer den
til at være mest interesant for det Danske publikum.

Ændringer fra 1. marts vil være at vi lægger 5 nye eller arkiv 

programmer  på hver fredag i stedet for tidlige 8.

Til gengæld har vi fjernet alle reklamerne på nær dem som

lægger på programmerne i forvejen.

Da langt de fleste af vores kunder - mere end 95% kun ser Rally

har vi valgt fremover at satse mest på dette.

Derfor vil de fleste Baneløbsprogrammer blive taget

af i løbet af det næste års tid. Vi beholder dog alt Rallycross.

På Pulling kanalen vil vi selvfølgeligt satse 100% på Tractor Pulling.

Produktionskalenderen for 2018 er endnu ikke 100% på plads,

men vi forventer at kunne levere masser af Rallyprogrammer

fra bla. DM løbene hvor vi også vil fortsætte med næsten LIVE optates

Vi glemmer selvfølgeligt heller ikke Tractor Pulling

hvor vi lægger et nyt eller arkiv program på hver fredag.

Af nye programmer forventer vi at lave Værkstedsbesøg

samt minimum Euro Cup stævnet i Brande.

Men alt Tractor Pulling vil kun blive lagt på den nye kanal:

www.pulling-nettv.com

------------------------------------------------------------

March 1, Race Media NET TV fills 2 years.

We celebrate dividing the channel into 2

Also note the new domain names

www.rally-nettv.dk

www.pulling-nettv.com

For you who already have a subscription with us, you can access

both channels for the old price 5 euro per month or 50.00 for an

entire year. New subscriptions would have to pay 7 euro or 65

euro  for the Rally channel - and for the Pulling Channel the

prices  will be 4 euro per month or 25 euro for a full year.

Technically, however, it is not possible to provide our

current  users automatic access to the pulling channel.

So for those who wish this is necessary to send an email

to mail@race-media.dk or reply to this newsletter with name and

email. Then we will respond promptly with logon information.

Vii has chosen to drive the Pulling channel preferably in English

then Appealing to Pulling fans around the world.

The rally channel will be run on preferably Danish when we

 consider it to be most interested in the Danish audience.

Changes from March 1 will be that we add on the Rally channel 5

new or archive programs on every Friday instead of early 8th.

On the other hand, we have removed all the advertisements

near those who add to the programs.

By far the majority of our customers - more than 95% only see

Rallye have chosen to make the most of this in the future.

Therefore, most track programs will be taken off during the

next year's time. However, we keep all Rallycross.

The production calendar for 2018 is not yet 100% in place,

but we expect to be able to deliver lots of Rally programs

from The Danish Rally Championships where we will also

continue with almost LIVE recorded

Of course, we do not forget about Tractor Pulling

where we put a new or archive program on every Friday.

Of new programs, we expect to make Workshop visits

as well as the minimum Euro Cup event in Brande Denmark

But all Tractor Pulling will only be added to predict

the new channel: www.pulling-nettv.com

 

 

 

 

 


NYE PROGRAMMER 1/3 2018

RALLY:
Rally Monte Carlo Historique - TV Program 1
(Lang version)
Rally Monte Carlo Historique - TV Program 1
(Kort version)
JN Rally Team 1982 - (Jørgen Nielsen
BIL-FINN Cup Vejle 1991 - RÅBÅND
RALLY 1991 - DM Sammendrag
(Lang version)


PULLING:
Da kanalen er nystartet i dag er alle programmer nye.

------------------------------------------------------------ 

NEW PROGRAMS 1/3 2018

RALLY:

Rally Monte Carlo Historique 2018 - TV Program 1

(Long Version)

Rally Monte Carlo Historique 2018 - TV Program 1

(Short version)

JN Rally Team 1982 - (Jørgen Nielsen

BIL-FINN Cup Vejle 1991

RALLY 1991 - Danish Rally Championships - Highlights

(Long Version)

PULLING:

As the channel is rebooted today, all programs are new.

 

 

 

RALLY 2018 - Rally Monte-Carlo Historique
TV Program 1 - Lang version

 

RALLY 2018 - Rally Monte-Carlo Historique
TV Program 1 - Kort version

 

RALLY 2018 - Rally Monte-Carlo Historique
TV Program 1 - TEASER

 

RALLY 1982 - JN Rally Team
Film med Jørgen Nielsen

 

RALLY 1990 - DM Rally Sammendrag
Lang version

 

RALLY 1991 BIL-FINN Cup
Råbånd

 

 

 

SIDSTE CHANCE:

Følgende programmer bliver taget af den 7/3
The following programs are taken off 7/3

DS3 CUP 2011 - Program 1

DEC 2011 - Program 4

FORMEL FORD / YOKOHAMA 1600 2013

FDM Sport 2016 - test - Onboard

FDM Sport 2016 - test - Onboard

 

 

 

 

Session Hero 4 kr. 800,-
Hero 3+ Silver kr. 1.000,- 
Session Hero 5 kr. 1.500,-
Hero 4 Silver kr. 1.500,-
Hero 4 Black kr. 1.800,-
Hero 5 Black kr. 2.200,-