Automobil Sports Klubben Hedeland afvikler den 23. september 2018 SM i klubrally. I et forsøg på at skåne officials bliver prøverne kun kørt en gang, så det ikke bliver en heldagsforestilling. Det kræver selvfølgelig flere prøver, og det er lykkes klubben at finde 8 forskellige, der alle er rigtig lange, i alt 28 km. Se mere på www.rallyroskilde.dk  

HUSK SIDSTE TILMELDING ER SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER.