Stor tilslutning til Løbsleder og dommer seminar.

Der var mødt godt 60 løbsledere og dommere op til årets seminar på Fangel Kro. 

Det var et fyldigt program RU havde lagt for dagen. Mødet startede kl 10.00 med præsentation af RU og de enkeltes ansvarsområder i RU. Mødet sluttede først ved 17 tiden, efter en dag med god dialog og mange gode spørgsmål og kommentarer til de enkelte punkter der blev præsenteret. RU fik gode input som der skal hjem og arbejdes på.

RU fremlagde de enkelte ændring til reglementerne og cirkulærer i forhold til 2019, samt enkelte tanker og ideer omkring ændringer i 2021. Herunder også en kort gennemgang af hovedpunkter i ændringer i de tekniske reglementer ved Alan Brøndum.

Derudover fremlagde Johannes Frass og Finn Højlund de væsentligste justeringer og tiltag som FIA har annonceret, som de havde med hjem fra FIA seminar i Pragt i januar måned.

Rallyudvalget

Hit Counter