I foråret var der mange deltagere til de 2 papirløb der blev kørt.

Det har gjort, at vi her i vinter indbyder til en lille turnering i papirløb. Løbene køres i perioden december 2020 til marts 2021. Det er besluttet at opkræve et gebyr (150 kr. for deltagelse i alle 4 løb). Beløbet går til præmiering, udgifter i forbindelse med planlægning og det resterende beløb vil blive indbetalt til DASU.

Vi håber, at mange vil deltage i turneringen. Se vedlagte skrivelse. 

Ole Skov

 

  

Hit Counter