TAK til Løbsledelsen i Midnight Run og Dansk Historisk Motor Club fordi de trods store Corona-Udfordringer, valgte at gennemføre løbet, selvom det blev noget mere besværligt og kostede de udenlandske deltagere (Tyskere og Nordmænd) som jo ikke kunne komme iflg. Corona-nedlukning. Deltagere fra det lukkede Nordjylland, måtte også melde afbud. Og nogle måtte i hast ud at finde en ny makker. Hele arrangementet var Covid 19 sikkert – Flot. . . . . .

Læs hele artiklen på vores hjemmeside www.teamoldtime.dk.

Til slut er der bare at sige tak for en god oplevelse – ærgerligt at feltet ikke kunne være fyldt op med både Tyske og Norske deltagere, som det plejer. Og ærgerligt at hyggen ved fælles aftensmad og præmie-uddeling var Corona-ramt.

Med sportslig hilsen Team Old Time. – Niels Peder.

 

Hit Counter